Trần Quốc Vượng
Ngày sinh: 5/2/1953
Quê quán: Xã An Ninh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình
Dân tộc: Kinh
Chức vụ: 
- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa X, XI, XII 
- Bí thư Trung ương Đảng khóa XI
- Chánh văn phòng Trung ương Đảng khóa XI
- Đại biểu Quốc hội khoá XII, XIII
Trình lý luận chính trị: Cao cấp
Trình độ học vấn: Thạc sĩ Luật

Võ Văn Thưởng
Ngày sinh: 13/12/1970
Quê quán: Xã An Phước, huyện Măng Thít, tỉnh Vĩnh Long
Dân tộc: Kinh
Chức vụ: 
- Ủy viên trung ương Đảng khóa X, XI, XII
- Phó bí thư Thường trực TP HCM
- Đại biểu Quốc hội khóa XII
Trình lý luận chính trị: Cao cấp
Trình độ học vấn: Thạc sĩ Triết học


Đinh La Thăng
Ngày sinh: 10/9/1960
Quê quán: Xã Yên Bình, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định
Dân tộc: Kinh
Chức vụ: 
- Ủy viên Trung ương Đảng khoá X, XI, XII
- Đại biểu Quốc hội khoá XI, XIII
- Bộ trưởng Giao thông Vận tải
Trình lý luận chính trị: Cao cấp
Trình độ học vấn: Tiến sĩ


Trần Đại Quang
Ngày sinh: 12/10/1956
Quê quán: Huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình
Dân tộc: Kinh
Chức vụ: 
- Ủy viên Trung ương Đảng khóa X, XI, XII
- Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, XII
- Đại tướng, Bộ trưởng Công an
- Đại biểu Quốc hội khoá XIII
Trình lý luận chính trị: Cao cấp
Trình độ học vấn: Giáo sư, Tiến sĩ Luật


Nguyễn Xuân Phúc
Ngày sinh: 20/7/1954
Quê quán: Xã Quế Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam
Dân tộc: Kinh
Chức vụ: 
- Ủy viên Trung ương Đảng khóa X, XI, XII
- Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, XII
- Phó bí thư Ban cán sự Đảng Chính phủ, Phó thủ tướng
- Đại biểu Quốc hội khóa XI, XIII
Trình lý luận chính trị: Cao cấp
Trình độ học vấn: Đại học Kinh tế


Tòng Thị Phóng
Ngày sinh: 10/2/1954
Quê quán: Phường Chiềng An, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La
Dân tộc: Thái
Chức vụ: 
- Ủy viên Trung ương Đảng khóa VIII, IX, X, XI, XII
- Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, XII
- Bí thư Trung ương Đảng khóa IX, X
- Phó chủ tịch Quốc hội khóa XII, XIII
Trình lý luận chính trị: Cao cấp
Trình độ học vấn: Cử nhân Luật


Nguyễn Thiện Nhân
Ngày sinh: 12/6/1953
Quê quán: Xã Phương Trà, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh
Dân tộc: Kinh
Chức vụ: 
- Ủy viên Trung ương Đảng khóa X, XI, XII
- Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, XII
- Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
- Đại biểu Quốc hội khoá X, XII, XII
Trình lý luận chính trị: Cao cấp
Trình độ học vấn: Giáo sư Kinh tế, Tiến sĩ điều khiển học


Nguyễn Thị Kim Ngân
Ngày sinh: 12/4/1954
Quê quán: Xã Châu Hòa, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre
Dân tộc: Kinh
Chức vụ: 
- Ủy viên Trung ương Đảng khóa IX, X, XI, XII
- Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, XII
- Phó chủ tịch Quốc hội khóa XIII
Trình lý luận chính trị: Cử nhân chính trị
Trình độ học vấn: Thạc sĩ Kinh tế


Phạm Bình Minh
Ngày sinh: 26/3/1959
Quê quán: Xã Liên Minh, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định
Dân tộc: Kinh
Chức vụ: 
- Ủy viên Trung ương Đảng khóa X, XI, XII
- Đại biểu Quốc hội khóa XIII
- Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao
Trình lý luận chính trị: Cao cấp
Trình độ học vấn: Thạc sĩ


Trương Thị Mai
Ngày sinh: 23/01/1958
Quê quán: Xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình
Dân tộc: Kinh
Chức vụ: 
- Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII
- Đại biểu Quốc hội khoá X, XI, XII, XIII
- Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội
Trình lý luận chính trị: Cao cấp
Trình độ học vấn: Thạc sĩ Hành chính công, Cử nhân Luật, Lịch sử


Ngô Xuân Lịch
Ngày sinh: 20/4/1954
Quê quán: Xã Yên Bắc, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam
Dân tộc: Kinh
Chức vụ: 
- Ủy viên Trung ương Đảng khóa X, XI, XII
- Bí thư Trung ương Đảng khóa XI
- Đại tướng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam
- Đại biểu Quốc hội khóa XIII

Trình lý luận chính trị: Cao cấp
Trình độ học vấn: Cử nhân Khoa học Xã hội Nhân văn


Tô Lâm
Ngày sinh: 10/7/1957
Quê quán: Xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên
Dân tộc: Kinh
Chức vụ: 
- Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII
- Thượng tướng, Thứ trưởng Công an
Trình lý luận chính trị: Cao cấp
Trình độ học vấn: Giáo sư, Tiến sĩ Khoa học An ninh


Đinh Thế Huynh
Ngày sinh: 15/5/1953
Quê quán: Xã Xuân Kiên, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định
Dân tộc: Kinh
Chức vụ: 
- Ủy viên Trung ương Đảng khóa IX, X, XI, XII
- Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, XII
- Bí thư Trung ương Đảng khóa XI
- Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương
- Đại biểu Quốc hội khoá XI, XII, XIII
Trình lý luận chính trị: Cao cấp
Trình độ học vấn: Tiến sĩ Báo chí


Vương Đình Huệ
Ngày sinh: 15/3/1957
Quê quán: Xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc , tỉnh Nghệ An
Dân tộc: Kinh
Chức vụ: 
- Ủy viên Trung ương Đảng khóa X, XI, XII
- Trưởng ban Kinh tế Trung ương
- Đại biểu Quốc hội khóa XIII
Trình lý luận chính trị: Cao cấp
Trình độ học vấn: Giáo sư, Tiến sĩ Kinh tế


Hoàng Trung Hải
Ngày sinh: 27/9/1959
Quê quán: Xã Quỳnh Giao, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình
Dân tộc: Kinh
Chức vụ: 
- Ủy viên Trung ương Đảng khóa IX, X, XI, XII
- Phó thủ tướng
- Đại biểu Quốc hội khóa VIII, XI, XIII
Trình lý luận chính trị: Cử nhân chính trị
Trình độ học vấn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Kỹ sư Hệ thống điện


Nguyễn Phú Trọng
Ngày sinh: 14/4/1944
Quê quán: Xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội
Dân tộc: Kinh
Chức vụ: 
- Ủy viên Trung ương Đảng khóa VII, VIII, IX, X, XI, XII
- Ủy viên Bộ Chính trị khóa VIII, IX, X, XI, XII
- Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh
- Đại biểu Quốc hội khóa XI, XII, XIII
- Tổng bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, XII
Trình lý luận chính trị: Cao cấp
Trình độ học vấn: Giáo sư, Tiến sĩ Chính trị học


Trương Hoà Bình
Ngày sinh: 13/4/1955
Quê quán: Xã Long Đước Đông, Cần Giuộc, tỉnh Long An
Dân tộc: Kinh
Chức vụ: 
- Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X, XI, XII
- Bí thư Trung ương Đảng khóa XI, XII
- Chánh án Tòa án nhân dân tối cao
- Đại biểu Quốc hội khóa X, XI, XII, XIII
Trình lý luận chính trị: Cao cấp
Trình độ học vấn: Thạc sĩ Luật học, Đại học Bách khoa, Đại học An ninh


Nguyễn Văn Bình
Ngày sinh: 4/3/1961
Quê quán: Phường Âu Cơ, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ
Dân tộc: Kinh
Chức vụ: 
- Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII
- Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Trình lý luận chính trị: Cao cấp
Trình độ học vấn: Tiến sĩ


Phạm Minh Chính
Ngày sinh: 10/12/1958
Quê quán: Xã Hoa Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa
Dân tộc: Kinh
Chức vụ: 
- Ủy viên Trung ương Đảng XI, XII 
- Phó ban Tổ chức Trung ương
Trình lý luận chính trị: Cao cấp
Trình độ học vấn: Phó giáo sư, Tiến sĩ Luật

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Thế Kỷ 21 © 2015. All Rights Reserved. Powered by TheKy-21